นักข่าวพลเมือง : รับน้อง ม.อ. ปัตตานี

นักข่าวพลเมือง : รับน้อง ม.อ. ปัตตานี

ช่วงนักข่าวพลเมือง CITIZEN REPORTERS ติดตามบรรยากาศรับน้องใหม่ จากรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กับการเรียนรู้มุมมองความหลากหลายในชายแดนใต้ ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ