นักข่าวพลเมือง : รับเทียมดา

นักข่าวพลเมือง : รับเทียมดา

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ไปชมประเพณีรับขวัญข้าว ของชาวบ้านอำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ติดตามกับคุณวิภาพร วัฒนวิทย์  ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2558 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ