นักข่าวพลเมือง : รางมา… เมืองเปลี่ยน

นักข่าวพลเมือง : รางมา… เมืองเปลี่ยน

ติดตามความคิดเห็นคนในชุมชนริมรางรถไฟ ที่จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับข้อเสนอหลังมีแผนพัฒนาระบบคมนาคมทางราง ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 10 มิ.ย. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ