นักข่าวพลเมือง : รำลึกอุดสวิง ตันอุด

นักข่าวพลเมือง : รำลึกอุดสวิง ตันอุด

สวิง ตันอุด เป็นชาวเชียงใหม่ เป็นนักพัฒนาอาวุโสของภาคเหนือ ทำงานสายการพัฒนาท้องถิ่นหลายด้าน 

เขาพยายามเชื่อมโยงงานที่ทำกับแนวคิดการจัดการตนเองและการกระจายอำนาจ เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ เพราะหวังจะให้สังคมไทยหลุดพ้นจากวังวนของความขัดแย้งอันมาจากการรวมศูนย์อำนาจในส่วนกลางมาอย่างยาวนาน

ออกอากาศวันที่ 9 มี.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ