นักข่าวพลเมือง : ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

นักข่าวพลเมือง : ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

ผ่านบรรยากาศของวันวาเลนไทน์มาได้ไม่นาน 
ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความรักต่อกัน แต่เมื่อเป็นความรักกับ “คนเพศเดียวกัน”
ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ ซึ่งความหวังนี้อาจอยู่ที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
ที่จะทำให้คนรักเพศเดียวกันได้รับการรับรองตามกฎหมาย 
ติดตามนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter

ออกอากาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ