นักข่าวพลเมือง : ร้านทำดีมาร์ท

นักข่าวพลเมือง : ร้านทำดีมาร์ท

ร้านทำดีมาร์ท   อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีค่ะ ที่นั่นนอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค คอยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านที่อยู่ละแวก ใกล้เคียง ผ่านการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ชุมชน ยังเป็นสถานที่รวมตัวทำกิจกรรม  และส่งเสริมการออมของสมาชิกด้วย  ติดตามกับนักข่าวพลเมือง สตรีจิตอาสาอำเภอไม้แก่น

 

ออกอากาศวันที่ 7 ม.ค. 59 @ 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ