นักข่าวพลเมือง : ฤดูฝนที่พะเยา

นักข่าวพลเมือง : ฤดูฝนที่พะเยา

ช่วงภัยแล้งที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำในบ่อเก็บหลายแห่งในจังหวัดพะเยาลดลงมาก ส่งผลไปถึงสภาพดินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำและกระทบพื้นที่เพาะการปลูกแต่เมื่อก้าวเข้าสู่หน้าฝนตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่ก็เริ่มวางแผนเตรียมการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยพะเยาสื่อสารถึงเรื่องนี้

l 11 มิ.ย. 59 l เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ