นักข่าวพลเมือง : ฤดูแล้งทุ่งกุลาร้องไห้

นักข่าวพลเมือง : ฤดูแล้งทุ่งกุลาร้องไห้

ทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคอีสาน  คือ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และมหาสารคามการเดินทางของ ‘กมล หอมกลิ่น’ นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข ไปที่บ้านโพนฮาด จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้  เขาพบว่า ความแห้งแล้งตามคำบอกเล่า ‘ไม่มีอยู่จริง’ ในปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 16 เม.ย. 2559 เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ