นักข่าวพลเมือง : ลงแขกดำนา

นักข่าวพลเมือง : ลงแขกดำนา

เมื่อมีน้ำมากพอก็เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกอีกครั้ง วันนี้ นักข่าวพลเมืองจะพาไปดูการทำนาตามวิถีดั้งเดิม โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และการลงแขกดำนาของคนในชุมชน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ