นักข่าวพลเมือง : ละครนอกสังข์ทอง

นักข่าวพลเมือง : ละครนอกสังข์ทอง

ความรู้ไม่ได้มีแต่เพียงในตำราเรียน การนำเอาละครเวทีมาบูรณาการกับการรำเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริ­งให้กับนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง

ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS 9 มิ.ย. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ