นักข่าวพลเมือง : ละครเวทีเรื่อง “บ่วงโมรา”

นักข่าวพลเมือง : ละครเวทีเรื่อง “บ่วงโมรา”

เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้เรียนต่อนางในวรรณคดีในฐานะมนุษย์ธรรมดาที่มีความรู้สึกนึกคิด เรื่องราวเหล่านั้นจึงถูกนำเสนอผ่านละครเวทีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ