นักข่าวพลเมือง : ลีลาลีลาศ

นักข่าวพลเมือง : ลีลาลีลาศ

เพราะเป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของลีลา ท่าเต้นและจังหวะดนตรีที่ใช้ประกอบ “การเต้นลีลาศ” จึงทำให้มีผู้สนใจฝึกหัด เรียนรู้กิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาซึ่งมีการเรียนการสอนร่วมด้วย และจากความสนใจใคร่รู้ผู้เล่น หลายคนจึงฝึกฝนตนเองจนชำนาญและพัฒนาไปสู่การแข่งขันหรือเป็นผู้สอนได้ ติดตามเรื่องนี้กับคุณมินธิรา แสนแก้ว นักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตาม: นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 18 พ.ย. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ