นักข่าวพลเมือง : ลุงแดงนักดูนก

นักข่าวพลเมือง : ลุงแดงนักดูนก

การช่างสังเกต และเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบๆตัว เป็นลักษณะเด่นของนักนิยมธรรมชาติ ที่สามารถฝึกฝนเรียนรู้ทักษะได้ เช่นเดียวกับ “ลุงแดง”ไกด์ดูนกแหล่งบ้านแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีซึ่งนอกจากการดูนกเพื่อความสวยงามแล้วการทำความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจรวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของนกโดยเฉพาะนกหัวโตมลายูซึ่งหาดูได้ยากยังเป็นภารกิจสำคัญของคนในชุมชนที่นี่ติดตามเรื่องนี้กับคุณสุภาวดี มานิชนักข่าวพลเมืองตำบลแหลมผักเบี้ย

ออกอากาศวันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา  21.10 น.  

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ