นักข่าวพลเมือง : ลูกจ้างในสวนยาง

นักข่าวพลเมือง : ลูกจ้างในสวนยาง

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกษตรกรชาวสวนยางเผชิญกับปัญหาราคายางตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้นักข่าวพลเมือง CITIZEN REPORTER สะท้อนปัญหาจากมุมมองของลูกจ้างกรีดยาง ที่ต้องเผชิญทั้งความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจ

ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 59 @ 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ