นักข่าวพลเมือง : ลูกไม้จากธรรมชาติสู่เครื่องประดับ

นักข่าวพลเมือง : ลูกไม้จากธรรมชาติสู่เครื่องประดับ

ความคิดสร้างสรรค์จากการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ มาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์และเครื่องประดับสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับคนในชุมชน  คนในชุมชนบ้านคีรีวง ตำบลกำโลนอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวมกลุ่ม โดยนำวัสดุจากในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

 l 31 พ.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ