นักข่าวพลเมือง : ล่องเรือลอดอุโมงค์โกงกาง

นักข่าวพลเมือง : ล่องเรือลอดอุโมงค์โกงกาง

ชุมชนบ้านดาโต๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีมีทรัพยากรป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชาวประมงใช้เวลาว่างหลังกลับจากฝั่งแล้วก็เปลี่ยนเรือประมงเป็นเรือบริการนำเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ไปติดตามนักข่าวพลเมือง CitizenREPORTERS จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 

 l 1 มิ.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ