นักข่าวพลเมือง : วัฒนธรรมไทพวน ขบวนแห่ครบรอบบ้านเชียง

นักข่าวพลเมือง : วัฒนธรรมไทพวน ขบวนแห่ครบรอบบ้านเชียง

ในงานมรดกโลกบ้านเชียง 
ถือเป็นงานสำคัญของชาวอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งในปีนี้ครบ 50 ปี ของการค้นพบแหล่งโบราณคดี 
ชาวอุดรธานีจึงร่วมกันเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ 

ติดตามกับนักข่าวพลเมือง นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ออกอากาศวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ