นักข่าวพลเมือง : วันวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

นักข่าวพลเมือง : วันวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

18 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพราะในอดีต เมื่อปี พ.ศ. 2411 เป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย

เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณพยาก
รณ์ไว้ล่วงหน้าและทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงในวันดังกล่าว

ปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทยรวมถึงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559.ที่ผ่านมา

ติดตามจากชมรมสื่อสร้างสรรค์ UDRU นิเทศศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานี

l 22 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ