นักข่าวพลเมือง : วาฬกับประมง

นักข่าวพลเมือง : วาฬกับประมง

เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ที่ผ่าน ทีมงานหนูน้อยเจ้าเวหาได้บันทึกภาพวาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยเอาไว้ได้  และด้วยความสนใจประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องคุณรุ่งโรจน์  เปรมจิราพงศ์ นักข่าวพลเมืองที่มสตูดิโอต้นน้ำ  จึงได้พูดคุยกับชาวประมงหาดแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ซึ่งมีวิถีการหาอยู่หากินกับท้องทะเลเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของวาฬกับคน และปลาในทะเล 

l 5 ก.ย. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ