นักข่าวพลเมือง : วิกฤตภัยแล้งกระทบการเลี้ยงโคนม

นักข่าวพลเมือง : วิกฤตภัยแล้งกระทบการเลี้ยงโคนม

เรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นโจทย์สำคัญของชุมชนห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีมาตลอด ทำให้คนในชุมชนหันมาเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชมานานแล้ว โคนมเองก็เป็นสัตว์สำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปีนี้เช่นกัน นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่พาเราไปทำความเข้าใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

ติดตามได้ใน รายการที่นี่ThaiPBS ออกอากาศ 3 มี.ค.59 เวลา 21.50 น.

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ