นักข่าวพลเมือง : วิกฤติกว๊านพะเยา ทางออกและทางรอด

นักข่าวพลเมือง : วิกฤติกว๊านพะเยา ทางออกและทางรอด

ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามแหล่งน้ำ “กว๊านพะเยา” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตประปาของจังหวัดพะเยา และใช้สำหรับทำการเกษตร และประมงของคนในพื้นที่ ยุทธศาสตร์การรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันในการสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากทุกภาคส่วน

ออกอากาศวันที่ 7 เม.ย.59 @12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ