นักข่าวพลเมือง : วิกฤติราคายาง

นักข่าวพลเมือง : วิกฤติราคายาง

ชาวสวนยางภาคใต้มีความพยายามในการพูดคุย ร่วมกันคิดหาทางออกให้กับปัญหาราคายางตกต่ำ ไปจนถึงการแปรรูป เพิ่มมูลค่ายางโดยคนในชุมชนเอง ติดตามเรื่องนี้ จากนักข่าวพลเมือง ทีม กูยิ โปรดักชั่น

ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 58 @19.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ