นักข่าวพลเมือง : วิดบ่อหนีภัยแล้ง

นักข่าวพลเมือง : วิดบ่อหนีภัยแล้ง

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ “ปลาสลิดบางบ่อ” เพราะเกษตรใพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทราปราการ นิยมเลี้ยงส่งขาย โดยเฉพาะปลาสลิดและปลานิล เพราะสร้างรายได้ดีกว่าการทำนา แต่ในฤดูแล้งปีนี้น้ำในคลองลดลงเร็วกว่าปกติ เกษตรกรจึงต้องเร่งจับปลาส่งขาย

ออกอากาศวันที่ 4 เม.ย. 59@ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ