นักข่าวพลเมือง : วิถีการเพาะปลูกฤดูแล้ง

นักข่าวพลเมือง : วิถีการเพาะปลูกฤดูแล้ง

บ้านท่าเกวียน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืช ซึ่งที่ผ่านมาได้รับน้ำจากชลประทานแม่แฝก แต่ช่วงแล้งนี้ น้ำน้อยชลประทานลดการปล่อยน้ำลง ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวกับวิถีการเพาะปลูก วันนี้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่นี้ พูดคุย ถึงแนวทางการจัดการปลูกพืชในฤดูแล้ง ติดตามข่าวเที่ยง ThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 11 เม.ย. 59 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ