นักข่าวพลเมือง : วิถีงานปั้นกับการเปลี่ยนแปลง

นักข่าวพลเมือง : วิถีงานปั้นกับการเปลี่ยนแปลง

นอกจากเกาะเกร็ด จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรีแล้ว 
ที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดค่ะ 
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปชาวบ้าน ต.เกาะเกร็ด ได้มีการปรับตัว
และอนุรักษ์งานปั้นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนั้น 
นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงพื้นที่ร่วมสื่อสารกับเรา
 
ออกอากาศ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ