นักข่าวพลเมือง : วิถีชาวมอญริมแม่น้ำปิง

นักข่าวพลเมือง : วิถีชาวมอญริมแม่น้ำปิง

ชาวมอญเป็นชนชาติที่อยู่คู่กับการก่อร่างสร้างเมืองลำพูนมายาวนานค่ะ เรียบริมฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณบ้าน หนองดู่ จังหวัดลำพูน จึงยังคงมีชุมชนชาวมอญ ที่แม้วิถีชีวิตของชาวมอญที่นั่นจะเปลี่ยนไปหลังการ พัฒนาพื้นที่ แต่พวกเขายังคงเดินหน้ารักษา ภูมิปัญญาดั้งเดิม ติดตามการถ่ายทอดเรื่องราว ความเปลี่ยนแปลง ของชุมชนมอญริมแม่น้ำปิง กับนักข่าวพลเมืองบินสิ โปรดักชั่นเฮาส์ คุณเสาวนีย์ สังขาระ ข่าวเช้า 5 นาฬิกา ThaiPBS  ออกอากาศวันที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 05.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ