นักข่าวพลเมือง : วิถีชีวิตบ้านนาเยีย

นักข่าวพลเมือง : วิถีชีวิตบ้านนาเยีย

วิถีคนบ้านนาเยีย ช่วงนักข่าวพลเมืองไปเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา และวิถีที่เปลี่ยนแปลงของหนึ่งในชุมชนอีสาน ที่บ้านนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 59 @ 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ