นักข่าวพลเมือง : วิถีชีวิตบ้านสระบัว

นักข่าวพลเมือง : วิถีชีวิตบ้านสระบัว

 Citizen Reporters พาเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวอีสานผ่านความเป็นอยู่ของชาวบ้านสระบัวอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนอกจากความเรียบง่ายของผู้คนที่นี่แล้วการทำเข่งปลาทูยังเป็นอีกอาชีพสร้างรายได้ของคนในชุมชนติดตามเรื่องนี้กับ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS

ออกอากาศ 4 มิ.ย. 59  เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ