นักข่าวพลเมือง : วิถีตาลโตนด

นักข่าวพลเมือง : วิถีตาลโตนด

ตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้พบมากในจังหวัดชุมพรจนถึงพัทลุงสงขลาและปัตตานีโดยมากพืชชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนาอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาก็ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับตาลโตนดวันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ปลูกตาลโตนด รวมถึงการปรับตัวของเกษตรกรติดตามจากรายงาน

ออกอากาศ 20 มิ.ย. 59 เวลา  12.00 น.  

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ