นักข่าวพลเมือง : วิถีตีเหล็กโบราณ

นักข่าวพลเมือง : วิถีตีเหล็กโบราณ

ในอดีต “โรงตีเหล็ก” มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ดีบุก  ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่ จึงมีอาชีพหลัก คือการทำเหมืองแร่ ในปัจจุบัน ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง ยังมีเสียงของการตีเหล็กอยู่ แม้ว่ายุคของแร่ดีบุกนั้นจะหมดไปแล้ว แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของภูเก็ตในอดีตที่ผ่านมา

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ