นักข่าวพลเมือง : วิถีอนุรักษ์ควายไทย

นักข่าวพลเมือง : วิถีอนุรักษ์ควายไทย

ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่อ่างเก็บน้ำลำพอกเต็มไปด้วยฝูงความนับร้อยตัว ออกมาหากินหญ้าสาหร่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ชาวบ้านใน ต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เลี้ยงควายตามธรรมชาติ

ความผูกพันระหว่างคนกับควายและการพึ่งพาธรรมชาติ เป็นภาพที่หลายคนอาจหาชมได้ยาก แต่คนที่นี่ยังคงสืบสานวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และการอนุรักษ์ควายไทย ติดตามกับนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ออกอากาศวันที่ 23 ก.ย. 59 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ