นักข่าวพลเมือง : วิทยุชุมชนภาคใต้

นักข่าวพลเมือง : วิทยุชุมชนภาคใต้

กว่า 1 ปีแล้ว  ที่วิทยุชมชนถูกระงับการออกอากาศและให้กระจายเสียงได้แต่วันนี้จะมีบางสถานีดำเนินการยื่นขออนุญาต เปิดสถานีกับ กสทช. ได้แล้ว แต่ยังมีอีกจำนวนมากที่มองว่า ขั้นตอนความซับซ้อนในการขอใบอนุญาตทำให้ไม่สามารถเปิดได้  นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ฟังมุมมองเวทีเสวนาเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อการกระจายเสียงสันติภาพ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ออกอากาศวันที่ 1  ตุลาคม 2558 เวลา 05.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ