นักข่าวพลเมือง : ศาลเจ้าเมืองสงขลา

นักข่าวพลเมือง : ศาลเจ้าเมืองสงขลา

การสร้างเมืองตามประเพณีโบราณนิยมสร้างหลักเมืองไว้ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและนิมิตมงคล รวมถึงศาลหลักเมืองสงขลา หรือที่ ชาวสงขลาเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา วันนี้ นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้สื่อสารเรื่องราวความเชื่อ และความงามจากสถาปัตยกรรมไทยจีน

l 21 ก.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ