นักข่าวพลเมือง : ศิลปะกับพื้นที่สีเขียว

นักข่าวพลเมือง : ศิลปะกับพื้นที่สีเขียว

ศิลปะเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยยึดโยงกับธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกของมนุษย์ เช่นเดียวกับการสร้างศิลป์ในสวนของนักเรียนในพื้นที่ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมกันวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวของต้นไม้และธรรมชาติรอบตัว ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง สร้างศิลป์สีเขียว

 l 6 ก.ย. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ