นักข่าวพลเมือง : ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนวัดเกาะสวาด ตากใบ

นักข่าวพลเมือง : ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนวัดเกาะสวาด ตากใบ

อนาคตร่วมกันของชุมชน ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุวัดเกาะสวาด ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน กรรมการวัด  โรงเรียน ซึ่งกำลังพัฒนาตัวเองสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานสาธารณสุข

ออกอากาศวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 05.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ