นักข่าวพลเมือง : สงกรานต์วิถีคนใต้ร่วมใจ save the water

นักข่าวพลเมือง : สงกรานต์วิถีคนใต้ร่วมใจ save the water

สงกรานต์เป็นเทศกาลที่คนไทยนิยมเล่นน้ำเพื่อคล้ายร้อนในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงวัยในชุมชนและจัดกิจกรรมเล่นสงกรานต์วิถีคนใต้ร่วมใจ save water ที่วัดบ้านปากน้ำเพื่อเป็นการประหยัดน้ำในการเล่นสงกรานต์แล้วยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

l 24 เม.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ