นักข่าวพลเมือง : สถานการณ์ภัยแล้ง บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

นักข่าวพลเมือง : สถานการณ์ภัยแล้ง บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

ปรากฏการณ์เอลนิโญ่ยังส่งผลกระทบกับปริมาณฝนในไทยตั้งแต่ปี 2557 และส่งผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าไทยได้รับผลกระทบจากภัยแล้งยาวนานต่อเนื่องถึง 3 ปี  ภัยแล้งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรโดยตรงแล้ว ยังส่งผลทำให้ต้นทุนการทำปศุสัตว์สูงขึ้นด้วย ติดตามจากนักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ออกอากาศข่าค่ำ 5 มีนาคม 2559 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ