นักข่าวพลเมือง : สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย

นักข่าวพลเมือง : สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย

การร่วมกันถอดบเรียนและร่วมกับออกแบบแผนชุมชนที่ผ่านมา ทำให้คนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีรู้ว่าชุมชนมีปัญหาอะไร และจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนมีสุข หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องหนีสิน นักข่าวพลเมืองกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทางเลือกได้ลงพื้นถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการชุมชนของคนหนองสาหร่ายผ่านสถาบันการเงินชุมชน

ติดตามในวันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 2  ตุลาคม 2558 เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ