นักข่าวพลเมือง : สภาพลเมืองอนุรักษ์ต้นไม้

นักข่าวพลเมือง : สภาพลเมืองอนุรักษ์ต้นไม้

งานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 นอกจากจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวดีเด่นประจำปี  2558 แล้วคนเชียงใหม่ ได้เปิดเวทีสภาพลเมือง ใน ประเด็น “ช่วยชีวิตต้นไม้ใหญ่” ระดมความคิดเห็น และหาข้อเสนอร่วมกัน ในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่จากหลายพื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ร่วมกันของชุมชน

ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศวันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ