นักข่าวพลเมือง : สภาเยาวชนบ้านโพธิ์ศรีใต้

นักข่าวพลเมือง : สภาเยาวชนบ้านโพธิ์ศรีใต้

เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน นอกจากสภาผู้นำชุมชนแล้ว สภาเยาวชนที่บ้านโพธิ์ศรีใต้  ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ยังเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจต่อกันมากขึ้น ติดตามเรื่องนี้จาก Citize Reporters   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมสื่อสร้างสุข

ออกอากาศวันที่ 17 ม.ค. 59 @ 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง