นักข่าวพลเมือง : สมุนไพร

นักข่าวพลเมือง : สมุนไพร

การใช้สมุนไพรรักษาโรค เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีสืบทอดมานานแล้วนะคะ  ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็สามารถหาได้รอบตัว ชาวบ้านที่อ.ควนกาหลง จ.สตูล มีการนำเอาสมุนไพรใกล้ตัวมาแปรรูปเป็นยารักษาโรค โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการรวมตัว ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองวัดกุมภีลบรรพต  

ออกอากาศวันที่ 22  ตุลาคม 2558 เวลา 05.45น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ