นักข่าวพลเมือง : สร้างศิลป์ในสวน

นักข่าวพลเมือง : สร้างศิลป์ในสวน

ต้นไม้ในเมืองมีความสำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ ให้ออกซิเจน หรือสร้างความร่มรื่นให้บริเวณใกล้เคียง วันนี้น้องๆโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จะพาไปชมการสื่อสารเรื่องพื้นที่สีเขียวเมืองผ่านภาพวาดของเพื่อนๆนักเรียนจาก 17 โรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

l 11 ก.ย. 59 l  เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ