นักข่าวพลเมือง : สวนครัวรวมหมู่

นักข่าวพลเมือง : สวนครัวรวมหมู่

นักข่าวพลเมืองสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนคุณรุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน  มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปสัมผัส วิถีชีวิตของชาวผู้ไท  ที่ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และพบว่า นอกจากการรักษาขนบธรรมเนียมที่เป็นอัตลักษณ์ คนผู้ไทที่นั่นยังรวมกลุ่มกันสร้างความเข็มแข็งทางอาหารให้กับสมาชิกในชุมชนด้วย วิธีการจะเป็นอย่างไรไปติดตาม

l 2 มิ.ย. 59 l เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ