นักข่าวพลเมือง : สวนผลไม้อินทรีย์

นักข่าวพลเมือง : สวนผลไม้อินทรีย์

นอกจากความต้องการของตลาดกับกระแสการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดสารเคมีแล้ว การลดผลกระทบจากสารเคมีในการเกษตร เป็นอีกแรงผลักดันให้ชาวสวนผลไม้ จ.จันทบุรี หันมาทำสวนผลไม้อินทรีย์มากขึ้น ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS สาขาวิชามีเดียร์อาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  15 มิ.ย. 2558

ชวนติดตามมุมมองของคนร่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวผ่านการผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบในช่วงนักข่าวพลเมืองข่าวเที่ยง ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ -อาทิตย์

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ