นักข่าวพลเมือง : สวนผักอินทรีย์บ้านสำโรง

นักข่าวพลเมือง : สวนผักอินทรีย์บ้านสำโรง

เกษตรกรที่บ้านหนองมัง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เริ่มทำเกษตรอินทรีย์มาเกือบ 20 ปีแล้วนะคะ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม หรือ PGS คือแนวคิดการทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการผลิตยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ไม่ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม และต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

ออกอากาศวันที่ 16 เม.ย. 59 @ 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ