นักข่าวพลเมือง : สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิด

นักข่าวพลเมือง : สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิด

เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ทั้งพื้นที่เลี้ยงปลาสลิดที่ลดน้อยลง จนต้องรับซื้อปลาจากที่อื่นเข้ามาแปรรูป ก็มีความพยายามปรับตัวในหลายๆเรื่องรวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ เพื่อให้สามารถปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันติดตามเรื่องนี้กับ citizen Reporters นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ออกอากาศวันที่ 26 เม.ย. 59 เวลา 21.10 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ