นักข่าวพลเมือง : สหกรณ์ออมเพื่อชีวิตแรงงาน

นักข่าวพลเมือง : สหกรณ์ออมเพื่อชีวิตแรงงาน

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดูจะสวนทางกับรายได้ในวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นอีกทางเลือกและสวัสดิการให้กับผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้ไม่มาก นักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงาน ได้มาสื่อสารในแง่มุมนี้ ข่าวเช้า ThaiPBSออกอากาศวันที่ 22พ.ค. 2558 เวลา 05.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ