นักข่าวพลเมือง : สังคมพหุวัฒนธรรม

นักข่าวพลเมือง : สังคมพหุวัฒนธรรม

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ไปติดตามการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันของชาวบ้านในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 3 มิ.ย.2558 เวลา 05.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ