นักข่าวพลเมือง : สัจจะออมทรัพย์ชุมชนควนมีด จ.สงขลา

นักข่าวพลเมือง : สัจจะออมทรัพย์ชุมชนควนมีด จ.สงขลา

ชุมชนควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา มีวิธีการอย่างไร ทีี่ทำให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 12.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ