นักข่าวพลเมือง : สันติภาพกินได้

นักข่าวพลเมือง : สันติภาพกินได้

กว่าสองปีที่ผ่านมาเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขถึงผลกระที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่ข้อเสนอเรียกร้องของเครือข่ายหญิงต่อการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายเห็นต่างที่รวมตัวกันเป็นมาราปาตานี เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

ออกอากาศวันที่ 1 มี.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ